Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TPRG, Kiên Giang

 • 4 phòng
 • 5
 • 385 m²
$ 1 Tỷ 410.065408 Triệu /tổng diện tích

Phan Thị Ràng, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 3
 • 5*25 m²
$ 7 Tỷ 600 Triệu /căn

Tạ Quang Bửu, An hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 140.9 m²
$ 7 Tỷ 200 Triệu /căn

Võ Trường Toản, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

$ 1 Tỷ 560 Triệu /tổng diện tích

Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 5*22 m²
$ 3 Tỷ 200 Triệu /căn

Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 4.5*21.6 m²
$ 1 Tỷ 300 Triệu /căn

đường cửa lấp - suối mây

 • 5
 • 120 m²
$ 4 Tỷ 235 Triệu /tổng diện tích

Mạc Thiên Tích, Vĩnh Thông, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 5.2*39 m²
$ 7 Triệu /nền

Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

 • 5*24 m²
$ 2 Tỷ 450 Triệu /căn

Hẽm 317 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang

 • 1
 • 1
 • 18 m²
$ Thỏa thuận